Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSLIS" Henryk Lis z siedzibą w 42-672 Wieszowa ul. Wolności 21.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  •  w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówień na węgiel, kruszywo i inne towary i usługi (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r . o podatku akcyzowy, Dz.U. z 2011 r. nr 108 poz. 626 z późn.zm.; ustawa o podof, ustawa o VAT (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
  • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Informacja o dobrowolności podania danych

  Podanie danych jest:

   • dobrowolne,
   • obowiązkowe z uwagi na art. 31a ustawy o podatku akcyzowym

  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe powyższe wykonanie usługi i dostawy towarów.

 9. Informacja o profilowaniu

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.