PROW

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci paczkowanego peletu w firmie PW TransLis

Opis: Celem szczegółowym jest poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej produkcji rolnej. Natomiast celem przekrojowym innowacyjność produkcji oraz ochrona środowiska. Dzięki budowanie nowego obiektu oraz zakupionej linii technologicznej do konfekcjonowania peletu będzie możliwe wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnyjnego produktu jakimi będą wyroby paczkowane w mniejsze frakcje. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 40 kwp jako OZE przyczyni się do przeciwdziałań zmian klimatu. Wprowadzenie innowacyjności produktowej w postaci nowych produktów wpłynie zdecydowanie na poprawę konkurencyjności i wzrost wartości dodanej. Zwiększone zostaną obroty firmy, nastąpi wejście na nowe rynki zbytu co w konsekwencji przyczyni się zwiększenia zysku. Instalacja fotowoltaiczna przyczyni się do obniżenia kosztów energii oraz wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne poprzez ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Nowy produkt, zwiększenie mocy produkcyjnych wpłynie na zwiększenie dostaw , zwiększenie sprzedaży i przychodów spółki co będzie mieć wpływ na wartość dodaną.

Nazwa działania: 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

 

 prow